Контакти

289-12-53 - декан

289-12-60 - деканат

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

вул. Жуковського, 66, ауд. 18

Авторизація

Навчальний план спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології»

Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"

1. Цикл гуманiтаpних та соцiально-економiчних дисциплiн

Історія України
Ділова українська мова
Укpаїнська та заpубiжна культуpа
Фiлософiя
Релiгiєзнавство
Основи економiчних теоpiй
Полiтологiя
Основи пpавознавства
Основи конституційного права України
Соцiологiя
Іноземна мова
Фiзичне виховання

2. Цикл математичної, природничо-наукової підготовки

Аналітична геометрія та лінійна алгебра.
Вища математика.
Елементи теорії функцій комплексної змінної та операційне числення.
Дискретна математика.
Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика.
Математичні методи дослідження операцій.
Теорія алгоритмів.
Чисельні методи.
Теорія прийняття рішень.
Статистичні методи, теорія потоків подій.

3. Цикл вибіркових навчально-професійно-орієнтованих дисциплiн

Алгоритмізація та програмування.
Алгоритми та структури даних.
Об'єктно-орієнтоване програмування.
Об'єктно-орієнтоване моделювання.
Веб-технології та веб-дизайн.
Організація баз даних та знань.
Комп'ютерна графіка.
Комп'ютерні технології статистичної обробки інформації.
Крос-платформне програмування.
Технологія створення програмних продуктів.
Операційні системи. Основи веб-дизайну.

4. Цикл дисциплiн самостійного вибору ВНЗ

Сучасні мови програмування
Українська мова
Математичні пакети прикладних програм
Математичне моделювання
Основи екології
Охорона праці
Безпека життєдіяльності

5. Цикл професійно-орієнтованих дисциплiн за вибором студента

Системний аналіз.
Моделювання систем.
Технології розподілених систем та паралельних обчислень.  
Технології захисту інформації.
Проектування інформаційних систем.
Технології комп'ютерного проектування.
Інтелектуальний аналіз даних.
Методи та системи штучного інтелекту.
Управління IT-проектами.
Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютера.
Комп'ютерні мережі.
Мікропроцесорні системи.