Вітаємо Ольгу Тодоріко із захистом кандидатської дисертації!

todoriko

Колектив Запорізького національного університету вітає старшого викладача кафедри інформаційних технологій Ольгу Олексіївну Тодоріко з успішним захистом дисертації «Моделі та методи очищення та інтеграції текстових даних в інформаційних системах» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.06 – «Інформаційні технології».

Захист відбувся 30 червня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут». Науковий керівник – доктор технічних наук, професор, декан математичного факультету Запорізького національного університету Сергій Іванович Гоменюк.
Бажаємо подальших професійних успіхів і досягнень!