Контакти

289-12-53 - декан

289-12-60 - деканат

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

вул. Жуковського, 66, ауд. 18

Авторизація

Спеціальності математичного факультету

На математичному факультеті здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальностями:
111 «Математика»
спеціалізації:
- алгебра і теорія чисел;
- математичний аналіз. 

113 «Прикладна математика»
спеціалізації:
- рівняння математичної фізики;
- математичне і програмне забезпечення проблемно-орієнтованих систем;
- індустріальна математика.

121 «Інженерія програмного забезпечення»

спеціалізації:
- програмування розподілених веб-систем; 
- програмування мобільних систем.

Описи освітніх програм:

- бакалавр

- магістр 

122 «Комп'ютерні науки»
спеціалізації:
- програмне забезпечення комп’ютерних систем;
- захист інформації в комп’ютерних системах;
- прикладна інформатика;
- математичне моделювання геоінформаційних систем.

126 «Інформаційні системи та технології» 

014 «Середня освіта (математика)»  

014 «Середня освіта (інформатика)»

 

math1Випускники спеціальності 111 «Математика» підготовлені до професійної діяльності в областях, що використовують математичні методи і комп'ютерні технології для створення і використання математичних моделей процесів і об'єктів, розробки ефективних математичних методів розв’язання актуальних задач науки, техніки, економіки та управління; програмно-управлінського забезпечення науково-дослідної, проектно-конструкторської та експлуатаційно-управлінської діяльності. Об'єктами професійної діяльності  математика є науково-дослідні інститути та центри, органи управління, освітні установи, промислове виробництво. Виходячи зі своїх кваліфікаційних можливостей випускник за спеціальністю 111 «Математика» може займати первинні посади: математик, інженер-програміст та інші.

Отримана кваліфікація (бакалавр, спеціаліст, магістр):
1. Бакалавр математики.
2. Математик.
3. Магістр математики. Викладач вищої школи (з математики).

 

PMФахівці зі спеціальності 113 «Прикладна математика» беруть участь у розробці, застосуванні та впровадженні математичних моделей і методів при розв'язуванні задач у промисловості, техніці, економіці, керуванні, у теоретичних і прикладних наукових дослідженнях. Володіючи сучасними інформаційними технологіями, вони можуть працювати у сфері розробки і застосування прикладного і системного програмного забезпечення комп’ютерної техніки: інформаційних систем; баз даних; пакетів прикладних програм; систем підтримки прийняття рішень; графічних пакетів.
Випускники спеціальності 113 «Прикладна математика» можуть розробляти сучасне програмне забезпечення; Web-сайти; математичні та комп’ютерні моделі; ефективні обчислювальні алгоритми; сучасні комп'ютерні інформаційні системи; засоби ефективного пошуку, систематизації та збереження інформації тощо. Вони можуть працювати в IТ-компаніях, інформаційних центрах, банках, податкових установах, відділах статистики, органах державної влади, вищих навчальних закладах, науково-дослідницьких центрах, займаючи посади програмістів, системних аналітиків, адміністраторів комп’ютерних мереж, інженерів із застосування комп’ютерів, наукових співробітників.

Отримана кваліфікація (бакалавр, спеціаліст, магістр):
1. Бакалавр прикладної математики.
2. Програміст прикладний.
3. Магістр прикладної математики. Викладач вищої школи (з прикладної математики).

 

piСтуденти спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» у процесі навчання роблять акцент на поглиблене вивчення сучасних технологій розробки програмного забезпечення. Випускники цієї спеціальності можуть обіймати наступні первинні посади: програміст, тестувальник програмного забезпечення, системний аналітик, системний адміністратор, WEB-дизайнер та інші. Випускники за фахом «Програмна інженерія» можуть працювати у спеціалізованих компаніях з розробки програмного забезпечення, у інформаційно-аналітичних та обчислювальних центрах великих підприємств та установ, а також у будь якій галузі, де застосовується програмне забезпечення. Вони можуть бути програмістами; керівниками проектів по розробці програмного забезпечення; системними аналітиками; спеціалістами по інтеграції програмного забезпечення; проектувальниками баз даних; спеціалістами з верифікації та оцінки якості програмного забезпечення; тестувальниками програмного забезпечення; спеціалістами з супроводу програмного забезпечення; фахівцями з адміністрування програмного забезпечення; адміністраторами комп'ютерних мереж
Навчання вмілому користуванню сучасною комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням доповнюється освоєнням і комплексним застосуванням декількох мов програмування, з використанням при цьому сучасних інструментальних середовищ.

Отримана кваліфікація (бакалавр, спеціаліст, магістр):
1. Бакалавр інженерії програмного забезпечення.
2. Інженер програмного забезпечення комп’ютера.
3. Магістр з інженерії програмного забезпечення. Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа.

 

itСтудентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» навчають кваліфіковано розробляти і супроводжувати програмне забезпечення загального (бази даних, обчислювальні програмні комплекси, графічні пакети, видавничі системи тощо) і спеціалізованого призначення (криптографічний захист інформації, стеганографічні системи, моделювання геоінформаційних систем та ін.); вести науково-дослідну діяльність у галузі інформаційних технологій; виконувати адміністрування і консультування обчислювальних комплексів. Випускники цієї спеціальності можуть працювати у державних та комерційних установах, банках, на промислових підприємствах. Вони відповідають за проектування, розробку, впровадження та удосконалення комп'ютеризованих систем різного профелю, локальних обчислювальних мереж із розробкою відповідного програмного забезпечення. Займають посади системних та прикладних програмістів; адміністраторів баз даних та комп’ютерних мереж; інженерів з програмного забезпечення комп'ютерів; інженерів-системотехніків; викладачів вищих навчальних закладів.

Отримана кваліфікація (бакалавр, спеціаліст, магістр): 
1. Бакалавр комп’ютерних наук та інформаційних технологій.
2. Математик-програміст.
3. Магістр комп’ютерних наук та інформаційних технологій. Викладач вищої школи (з комп’ютерних наук та інформаційних технологій).

 

inf-systemСтудентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» навчають розв'язувати різноманітні проблеми: від автоматизації бізнес-процесів підприємств до розробки комп'ютерних мереж та інтелектуальних систем прийняття рішень. Як системні аналітики, вони глибоко розуміють сутність складних процесів взаємодії різних сфер виробничої, гуманітарної та бізнес-діяльності, що надає їм переваги для успішного конкурування на ринку праці. Випускники пможуть рацювати скрізь, де розробляється, впроваджується, адаптується або експлуатується програмне забезпечення та різноманітні інформаційні системи та технології, зокрема, як: системні аналітики, керівники проектів, фахівці з обробки даних, консультанти з впровадження та реінжинірингу, адміністратори баз даних, прикладні та системні програмісти, інженери з супроводження програмного забезпечення тощо.

Отримана кваліфікація (бакалавр): 
1. Бакалавр з інформаційних систем та технологій.
2. Математик-програміст.

 

osvitaВипускники спеціальностей 014 «Середня освіта (математика)» та 014 «Середня освіта (інформатика)» окрім ґрунтовного вивчення професійно-орієнтованих дисциплін отримують фундаментальну педагогічну підготовку, що дозволяє їм займати первинні посади відповідного викладача у середніх навчальних закладах. 
Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 12 липня 2004 р. N 882 «Питання стипендіального забезпечення» студентам педагогічних спеціальностей, що навчаються за кошти державного бюджету, розмір академічної стипендії збільшується на 20 %.

Отримана кваліфікація
1. Бакалавр середньої освіти. Вчитель математики та інформатики або Вчитель математики та економіки (за вибором студента).
2. Бакалавр середньої освіти. Вчитель інформатики та англійської мови або Вчитель інформатики, фахівець з інформаційних технологій (за вибором студента).

 

Випускники факультету користуються у Запорізькому регіоні заслуженим попитом на таких провідемх підприємствах, як: «Мотор-Січ», «Прогрес», «Запоріжжяобленерго», «Запоріжсталь» «Запорізька АЕС», у банках, навчальних та науково-дослідних закладах, де працюють програмістами, адміністраторами комп'ютерних мереж, викладачами.