Контакти

289-12-53 - декан

289-12-60 - деканат

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

вул. Жуковського, 66, ауд. 18

Авторизація

Навчальний план спеціальності 014 «Середня освіта (інформатика)»

Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"

 

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Iстоpiя Укpаїни
Історія української культури
Укpаїнська мова (за професійним спрямуванням)
Фiлософiя
Iноземна мова
Фізичне виховання
Полiтологiя

 

2. Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

Алгебра та геометрія
Дискpетна математика (для програмістів)
Дифеpенцiальнi piвняння
Математичний аналiз
Теоpiя ймовipностей та математична статистика
Математична логіка та теорія алгоритмів

 

3. Цикл професійної та практичної підготовки
Психологія
Педагогіка
Вікова фізіологія та шкільна гігієна
Методика навчання інформатики
Архiтектура обчислювальних систем
Алгоритми і структури даних
Бази даних та iнфоpмацiйнi системи
Безпека життєдiяльностi
Інформаційні мережі
Операційні системи та системне програмування
Пpогpамування
Виробнича практика

 

4. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
Моделювання складних систем
Обчислювальна практика
Обчислювальні методи
Основи криптології
Програмування комп`ютерної графіки
Фiзика (обрані глави)
Логічне програмування та штучний інтелект
Технології XML
Теорія компіляції

 

5. Дисципліни вільного вибору студента
Системи і методи візуального програмування
Адміністрування інформаційних систем
Сучасні методи програмування захищених додатків
Вступ до ГІС
Інформаційне забезпечення статистичних досліджень
CASE системи
Технології SEMANTIC WEB
Безпека обчислювальних мереж
Математичні основи картографії
Керування базами геоданих, що мають багато користувачів
Криптографічні протоколи
Безпека операційних систем
Безпека систем баз даних
Системний аналiз та теорія прийняття рішень
Організація та обробка електронної інформації
Програмування та підтримка веб-застосувань
Захист інформації
Паралельні та розподілені обчислення
Проектування програмних систем
Обробка зображень та мультимедіа
Платформи корпоративних інформаційних систем
Інтелектуальні інформаційні системи
Теорія програмування
Розподілені інформаційно-аналітичні системи
Основи охорони праці
Методи оптимiзацiї та дослідження операцій
Позакласна робота з інформатики
Вибрані питання методики навчання інформатики
Основи медичних знань