Контакти

289-12-53 - декан

289-12-60 - деканат

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

вул. Жуковського, 66, ауд. 18

Авторизація

Навчальний план спеціальності 014 «Середня освіта (математика)»

Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"

 

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Історія України
Ділова українська мова
Укpаїнська та заpубiжна культуpа
Фiлософiя
Релiгiєзнавство
Основи економiчних теоpiй
Полiтологiя
Основи пpавознавства
Основи конституційного права України
Соцiологiя
Іноземна мова
Фiзичне виховання

 

2. Цикл математичної, природничо-наукової підготовки
Аналітична геометрія
Математичний аналіз
Лінійна алгебра
Дискретна математика
Алгебра і теорія чисел
Диференціальна геометрія
Диференціальні рівняння
Інформатика і програмування
Комплексний аналіз
Методи обчислень
Теорія ймовірностей та математична статистика
Теоретична механіка
Теоретична фізика
Основи екології
Безпека життєдіяльності
Охорона праці

 

3. Цикл професійної та практичної підготовки
Психологія
Педагогіка
Вікова фізіологія та шкільна гігієна
Методика навчання математики
Елементарна математика
Математичний аналіз
Аналітична геометрія
Лінійна алгебра
Алгебра і теорія чисел
Диференціальні рівняння
Дискретна математика
Теорія ймовірностей та математична статистика

 

4. Цикл дисциплiн самостійного вибору ВНЗ
Основи корекційної педагогіки
Інформаційна культура студента
Використання обчислювальної техніки в навчальному процесі
Сучасні мови програмування
Основи педагогічної майстерності
Математичні пакети прикладних програм

 

5. Цикл професійно-орієнтованих дисциплiн за вибором студента
Загальна теорія кривих і поверхонь другого порядку
Застосування векторної алгебри в природничих науках
Нестандартний або архімедів аналіз
Теорія груп
Наближені методи розв'язування на ЕОМ
Теорія інтерполяції
Функції скінченої варіації інтегралу Рімана-Стілт'єса
Повна проблема власних значень матриць
Неевклідові геометрії з афінною базою
Інтегральні рівняння
Частинна проблема власних значень матриць
Теорія кілець
Аналіз на многовидах
Конформні відображення та їх застосування
Комбінаторна теорія груп
Теорія абелевих груп
Наближені методи розв'язування рівнянь
Класичні парадокси в елементарній математиці
Інваріанти проективної групи перетворень
Квадратурні форми найвищого алгебраїчного ступеня точності
Основи і методи теорії потенціалу
Операційне числення
Метод геометричних місць точок в розв'язанні задач на побудову алгебри Лі
Узагальнені функції
Спеціальні функції
Основи тензорного аналізу і Ріманової геометрії
Теорія представлення груп
Граничні множини
Р-банахові простори
Методи розв'язування задач на побудову в планіметрії
Деякі питання історії математики
Позакласна робота з математики
Методи розв'язування геометричних задач
Вибрані питання методики навчання математики
Основи медичних знань
Практикум по розв'язанню задач підвищеної трудності