Контакти

289-12-53 - декан

289-12-60 - деканат

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

вул. Жуковського, 66, ауд. 18

Авторизація

Наука

svr

Підготовка наукових кадрів

Для атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на математичному факультеті з 1992 року діє спеціалізована вчена рада К 17.051.06, на засіданнях якої відбуваються захисти дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук з двох спеціальностей: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла і 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.
Головою ради з 2002 року є доктор фізико-математичних наук, професор Приварников Аркадій Костянтинович, вченим секретарем — кандидат фізико-математичних наук, доцент Кондратьєва Наталія Олександрівна.

На математичному факультеті також діє денна та заочна аспірантура з наступних спеціальностей: 01.01.04 – геометрія та топологія; 01.01.06 – алгебра та теорія чисел; 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла; 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

 

школыНаукові школи

На математичному факультеті активно функціонують наукові школи наступних напрямків:
"Стійкість та коливання неоднорідних механічних систем" д.т.н., професора Грищака В.З.;
"Дослідження напружено-деформованого стану пружних багатошарових середовищ" д.т.н., професора Приварникова А.К.;
"Розробка підходів та програмного забезпечення для комп’ютерного аналізу природничих процесів" д.т.н., професора Гоменюка С.І.;
"Розробка чисельних методів дослідження нелінійних деформацій, температурних полів і процесів руйнування гумокордних композитів  і  еластомерів" к.т.н., доцента Гребенюка С.М.
Крім того, на факультеті ведуться активні дослідження в галузі паралельних та розподілених обчислень, візуалізації чисельних даних, розробки системного та прикладного програмного забезпечення, створення проблемно-орієнтованих мов програмування тощо.
Результати наукових праць співробітників факультету викладені в доповідях на численних наукових конференціях з теоретичної та прикладної механіки, з інформаційних та комп’ютерних технологій, прикладної математики на багатьох міжнародних конференціях, опубліковані у різноманітних монографіях, статтях та наукових посібниках.

 

vestnikНаукові видання

З 1998 року в ЗНУ видається Збірник наукових праць "Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки", який входить до переліку фахових видань Міністерства освіти і науки України, в яких можна публікувати результати дисертаційних наукових досліджень з фізико-математичних наук за спеціальностями 01.02.05 — математичне моделювання та обчислювальні методи і 01.02.04 — механіка деформівного твердого тіла. Головним редактором Вісника є доктор технічних наук, професор Грищак Віктор Захарович, заступником головного редактора – кандидат технічних наук, доцент Гребенюк С.М.

 

flagsНаукові зв’язки

Математичним факультетом ЗНУ підтримуються наукові зв’язки з провідними навчальними закладами України: Київським, Харківським, Дніпропетровським, Донецьким і Львівським національними університетами, Київським національним університетом будівництва і архітектури, Київським національним політехнічним університетом. Крім того встановлено ділові та наукові зв'язки зі Стенфордським (США), Бірмингемським (Англія), Стамбульським (Туреччина) університетами, Веймарським університетом будівництва (ФРН), Інститутом Системних Досліджень (Австрія), Единбурзьким університетом (Шотландія) та іншими.
Математичний факультет також тісно співпрацює з низкою провідних вітчизняних підприємств, таких як ВАТ “Мотор Січ”, КБ “Прогрес”,  КБ "Південне" та інші.

naukaНауково-дослідна робота

Фахівцями математичного факультету наразі виконуються низка наукових досліджень, що фінансуються за рахунок державного бюджету, а також за кошти підприємств-замовників. Серед них головними є такі: "Застосування наближених аналітичних методів до розрахунку конструкцій з неоднорідних матеріалів" (фінансується за рахунок державного бюджету України) та "Разработка программно-методического обеспечения для определения разрушающих нагрузок оболочек трехслойных конструкций из композиционного материала в условиях комплексного эксплуатационного нагружения" (фінансується ДП “КБ “Південне”, м.Дніпропетровськ, угода № 1/15»).

 

ClasterНаукова інфраструктура

В структурі математичного факультету є дві лабораторії, які забезпечують проведення в тому числі і наукових досліджень. Лабораторія інформаційних систем та комп’ютерних технологій виконує наукові дослідження в галузі комп’ютерних інформаційних технологій, а також розробляє нове програмне забезпечення. Лабораторія паралельних та розподілених обчислень займається дослідженнями комп’ютерних моделей складних технічних об’єктів та процесів, а також розробкою нових технологій паралельних і розподілених обчислень. До головних завдань лабораторії крім того входить експлуатація потужного факультетського обчислювального кластера, який застосовується як в наукових дослідженнях, так і в навчальному процесі.