Контакти

289-12-53 - декан

289-12-60 - деканат

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

вул. Жуковського, 66, ауд. 18

Авторизація

Кафедра прикладної математики і механіки

Завідуючий кафедрою: д.т.н., професор Грищак Віктор Захарович. Контактний телефон - 289-12-53. 

Місце розташування - ауд. 21б, 21в (І навч. корпус). Контактний телефон - 289-12-52.

Кафедра є випускаючою зі спеціальності 113 "Прикладна математика" (спеціалізації: "рівняння математичної фізики" і "індустріальна математика") і забезпечує читання основних курсів для спеціальностей "математика", "прикладна математика", "фізика", а також спецкурсів спеціалізації. Викладачі кафедри керують курсовими і дипломними роботами, виробничими проектами студентів, які спеціалізуються на кафедрі.

Склад кафедри:

штатні   співробітники:  7 осіб,  серед  яких  1  професор,  д. т. н.,  5  доцентів, к. ф.-м. н., 1 старший лаборант:

 
Кафедра прикладної математики і механіки

Грищак Віктор Захарович

проректор з наукової роботи, завідувач кафедрою, доктор технічних наук, професор, академік АН Вищої школи України, Заслужений діяч науки і техніки України

 Кондратьева

Кондрат'єва Наталія Олександрівна

заступник декана з виховної роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент

 kostyushko

Костюшко Ірина Анатоліївна

кандидат фізико-математичних наук, доцент

 Левчук

Левчук Сергій Анатолійович

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Кафедра прикладної математики і механіки

Леонтьєва Вікторія Володимирівна

заступник декана з наукової роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент

 Швыдкая

Швидка Світлана Петрівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент

 Lena

Кузьміневич Олена Павлівна

старший лаборант

   

 

Метою створення та напрямком навчальної діяльності кафедри є підготовка фахівців, що здатні до роботи, пов'язаної з розробкою, застосуванням та втіленням математичних методів та математичного моделювання при розв'язанні задач у промисловості, техніці, економіці, управлінні, а також у теоретичних і прикладних наукових дослідженнях. Випускники володіють сучасними інформаційними комп'ютерними технологіями, що дає їм можливість брати участь в розробці та застосуванні прикладного і системного програмного забезпечення ЕОМ і мереж ЕОМ та інформаційних систем, баз даних, пакетів прикладних програм, систем підтримки прийняття рішень, експертних систем, графічних пакетів та інших.


Теми наукових досліджень кафедри:

Д.т.н., професор Грищак В.З. 
Гібридні асимптотико-чисельні методи, їх застосування до розв'язання детерміністичних та стохастичних задач механіки неоднорідних тонкостінних конструкцій з особливостями в граничних умовах та зовнішньому навантаженні, засоби комп'ютерної візуалізації динамічних процесів, проблеми оптимального контролю

К.ф.-м.н., доцент Кондрат'єва Н.О. 
Дослідження і розробка математичної моделі оптимальної віброзахисної системи 

К.ф.-м.н., доцент Костюшко І.А. 
Руйнування конструкцій в умовах пластичного деформування

К.ф.-м.н., доцент Леонтьєва В.В.
Математичне моделювання, керування та спостереження за позитивними динамічними системами балансового типу

К.ф.-м.н., доцент Левчук С.А. 
Розрахунок статичного деформування складених тіл