Контакти

289-12-53 - декан

289-12-60 - деканат

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

вул. Жуковського, 66, ауд. 18

Авторизація

Навчальний план спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Іноземна мова
Правознавство
Історія України
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Культурологія
Психологія
Філософія
Політологія
Економічна теорія
Соціологія
Фізичне виховання

2. Цикл математичної, природничо-наукової підготовки

Математичний аналіз
Лінійна алгебра та аналітична геометрія
Теорія ймовірностей та математична статистика
Фізика
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Екологія

3. Цикл професійної та практичної підготовки

Комп’ютерна дискретна математика
Дискретні структури
Емпіричні методи програмної інженерії
Основи програмування
Об'єктно-орієнтоване програмування
Алгоритми та структури даних
Конструювання програмного забезпечення
Архітектура та проектування програмного забезпечення
Архітектура комп’ютера
Аналіз вимог до програмного забезпечення
Моделювання програмного забезпечення
Організація комп’ютерних мереж
Операційні системи
Групова динаміка і комунікації
Вступ до програмної інженерії
Бази даних
Людино-машинний інтерфейс
Якість програмного забезпечення та тестування
Безпека програм та даних
Професійна практика програмної інженерії
Проектний практикум
Менеджмент проектів програмного забезпечення

4. Цикл самостійного вибору навчального закладу

Чисельні методи в інформатиці
Моделювання систем та аналіз даних
Візуальні мови програмування
Мова програмування Java
Організація i функціонування ЕОМ
Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій
Технології та протоколи Інтернет
Адміністрування комп'ютерних систем
Основи автоматизованого проектування складних об'єктів і систем
Вступ до спеціальності

5. Цикл дисциплін вільного вибору студентів

Управління автоматизованими комп'ютерними системами
Програмування апаратних засобів
Web-технології програмування
Програмування інформаційних комп'ютерних систем
Програмування комп'ютерних підсистем
Програмування електронного документообігу

Освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"

1. Цикл дисциплін професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Інтелектуальна власність
Охорона праці в галузі
Цивільний захист

2. Цикл дисциплін природничо-наукової, професійної та практичної підготовки

Основи наукових досліджень
Формальні методи інженерії програмного забезпечення
Системні основи інженерії програмного забезпечення
Передові методи дослідження програмного забезпечення систем та технологій

3. Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу

Корпоративні системи управління підприємством 
Сучасні напрямки розвитку комп'ютерної техніки і інформаційних технологій
Дослідження технологій інженерії програмного забезпечення
Моделювання зрілості процесів в інженерії програмного забезпечення
Екологія програмного забезпечення
Когнітивні науки в інженерії програмного забезпечення

4. Цикл дисциплін самостійного вибору студентом

4.1. Блок А
Професійна іноземна мова
Філософськи проблеми наукового пізнання
Інтелектуальна власність та патентознавство

4.2. Блок Б
Математичне моделювання фізичних процесів
Передові методи дискретної математики
Інтелектуальна власність та патентознавство

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"

1.Цикл дисциплін професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Педагогіка та психологія вищої школи
Охорона праці в галузі
Цивільний захист

2.Цикл дисциплін природничо-наукової, професійної та практичної підготовки

Основи наукових досліджень
Формальні методи інженерії програмного забезпечення
Системні основи інженерії програмного забезпечення
Передові методи дослідження програмного забезпечення систем та технологій

3. Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу

Візуалізація програмного забезпечення
Дослідження програмного забезпечення систем
Дослідження технологій інженерії програмного забезпечення
Моделювання зрілості процесів в інженерії програмного забезпечення
Екологія програмного забезпечення
Когнітивні науки в інженерії програмного забезпечення

4. Цикл дисциплін самостійного вибору студентом

4.1. Блок А
Професійна іноземна мова
Філософськи проблеми наукового пізнання
Інтелектуальна власність та патентознавство

4.2. Блок Б
Математичне моделювання фізичних процесів
Передові методи дискретної математики
Інтелектуальна власність та патентознавство