Контакти

289-12-53 - декан

289-12-60 - деканат

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

вул. Жуковського, 66, ауд. 18

Авторизація

Навчальний план спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»

Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Iстоpiя Укpаїни
Історія української культури
Укpаїнська мова (за професійним спрямуванням)
Фiлософiя
Iноземна мова
Фізичне виховання
Полiтологiя

2. Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

Алгебра та геометрія
Дискpетна математика (для програмістів)
Дифеpенцiальнi piвняння
Математичний аналiз
Теоpiя ймовipностей та математична статистика
Математична логіка та теорія алгоритмів

3. Цикл професійної та практичної підготовки

Архiтектура обчислювальних систем
Бази даних та iнфоpмацiйнi системи
Безпека життєдiяльностi
Інформаційні мережі
Методи оптимiзацiї та дослідження операцій
Операційні системи та системне програмування
Пpогpамування
Системний аналiз та теорія прийняття рішень
Виробнича практика
Алгоритми і структури даних
Організація та обробка електронної інформації
Програмування та підтримка веб-застосувань
Захист інформації
Паралельні та розподілені обчислення
Проектування програмних систем
Обробка зображень та мультимедіа
Платформи корпоративних інформаційних систем
Інтелектуальні інформаційні системи
Теорія програмування
Розподілені інформаційно-аналітичні системи
Основи охорони праці

4. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

Моделювання складних систем
Обчислювальна практика
Обчислювальні методи
Основи криптології
Програмування комп`ютерної графіки
Фiзика (обрані глави)
Логічне програмування та штучний інтелект
Технології XML
Теорія компіляції

5. Дисципліни вільного вибору студента

Системи і методи візуального програмування
Адміністрування інформаційних систем
Сучасні методи програмування захищених додатків
Вступ до ГІС
Інформаційне забезпечення статистичних досліджень
CASE системи
Технології SEMANTIC WEB
Безпека обчислювальних мереж
Математичні основи картографії
Інструментальні програмні засоби професійних ГІС
Моделювання та аналіз поверхонь у ГІС
Керування базами геоданих, що мають багато користувачів
Криптографічні протоколи
Безпека операційних систем
Безпека систем баз даних

Освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"

1. Цикл природничо-наукової підготовки

Архiтектура сучасних програмних систем
Методи разробки компіляторів

2. Цикл професійної підготовки

CASE технології
Сучасне об’єктно-орієнтоване програмування

3. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

Системи мультімедіа і комп`ютерна графіка
Сучасни методи репрезентації даних
Чинники успішного працевлаштування за фахом

4. Дисципліни вільного вибору студента

Безпека систем БД
Математичне моделювання інженерних мереж у ГІС
Моделювання інформаційних процесів
Безпека операційних систем
Методи обробки зображень та розпізнавання образів
Технології SYMANTEC WEB

5. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Інтелектуальна власність
Охорона праці в галузі
Цивільний захист

Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"

1. Цикл природничо-наукової підготовки

Математичні моделі та системний аналіз
Моделювання динамічних систем

2. Цикл професійної підготовки

Архітектура клієнт/сервер
Методика викладання окремих дисциплін з основами лект. майст.
Сучасні системи захисту інформації

3. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

WEB-застосування MAP-серверів
Архітектура багатокористувацьких комп`ютерних мереж
Вища освіта і Болонський процес
Чинники успішного працевлаштування за фахом

4. Дисципліни вільного вибору студента

Менеджмент ГІС-проектами
Системи мультімедіа і комп`ютерна графіка
Java - технології в розподілених системах
Розробка WEB - додатків на базі NET

5. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Інтелектуальна власність
Методологія та організація наукових досліджень
Охорона праці в галузі
Педагогіка та психологія вищої школи
Цивільний захист
Методологія та організація наукових досліджень