Контакти

289-12-53 - декан

289-12-60 - деканат

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

вул. Жуковського, 66, ауд. 18

Авторизація

Навчальний план спеціальності 111 «Математика»

Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"

1. Цикл гуманiтаpних та соцiально-економiчних дисциплiн

Історія України
Ділова українська мова
Укpаїнська та заpубiжна культуpа
Фiлософiя
Релiгiєзнавство
Основи економiчних теоpiй
Полiтологiя
Основи пpавознавства
Основи конституційного права України
Соцiологiя
Іноземна мова
Фiзичне виховання

2. Цикл фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплiн

Аналітична геометрія
Математичний аналіз
Лінійна алгебра
Дискретна математика
Алгебра і теорія чисел
Диференціальна геометрія
Диференціальні рівняння
Інформатика і програмування
Комплексний аналіз
Методи обчислень
Теорія ймовірностей та математична статистика
Теоретична механіка
Теоретична фізика
Основи екології
Безпека життєдіяльності
Охорона праці

3. Цикл вибіркових навчально-професійно-орієнтованих дисциплiн

Теорія міри та інтеграла
Функціональний аналіз
Рівняння з частинними похідними
Топологія
Математична логіка
Математичне моделювання в природних та суспільних науках.

4. Цикл дисциплiн самостійного вибору ВНЗ

Сучасні мови програмування
Українська мова
Математичні пакети прикладних програм
Математичне моделювання

5. Цикл професійно-орієнтованих дисциплiн за вибором студента

Загальна теорія кривих і поверхонь другого порядку
Застосування векторної алгебри в природничих науках
Нестандартний або архімедів аналіз
Теорія груп
Наближені методи розв'язування на ЕОМ
Теорія інтерполяції
Функції скінченої варіації інтегралу Рімана-Стілт'єса
Повна проблема власних значень матриць
Неевклідові геометрії з афінною базою
Практикум по розв'язанню задач підвищеної трудності
Інтегральні рівняння
Частинна проблема власних значень матриць
Теорія кілець
Аналіз на многовидах
Конформні відображення та їх застосування
Комбінаторна теорія груп
Теорія абелевих груп
Наближені методи розв'язування рівнянь
Класичні парадокси в елементарній математиці
Інваріанти проективної групи перетворень
Квадратурні форми найвищого алгебраїчного ступеня точності
Основи і методи теорії потенціалу
Операційне числення
Метод геометричних місць точок в розв'язанні задач на побудову алгебри Лі
Узагальнені функції
Спеціальні функції
Основи тензорного аналізу і Ріманової геометрії
Теорія представлення груп
Граничні множини
Р-банахові простори
Методи розв'язування задач на побудову в планіметрії
Деякі питання історії математики
Теорія керування
Освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"

1. Природничо-математичний цикл

Вибрані питання функціонального аналізу
Основи механіки деформівного твердого тіла

2. Професійна та практична підготовка

Методи розв`язання крайових задач теорії аналітичних функцій
Основи геометрії

3. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

Додаткові розділи природничих наук
Методи розв`язання некоректних задач
Чинники успішного працевлаштування за фахом

4. Дисципліни вільного вибору студента

Задачі підвищеної складності елементарної математики
Методи розв`язання рівнянь з монотонними операторами

5. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Інтелектуальна власність
Охорона праці в галузі
Цивільний захист

Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"

1. Природничо-математичний цикл

Вибрані питання нелінійного функціонального аналізу і теорії оперататорів
Механіка деформівного твердого тіла

2. Професійна та практична підготовка

Додаткові розділи природничих наук
Основи математики
Теорія керування
Крайові задачі теорії аналітичних функцій

3. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

Вища освіта і Болонський процес
Методика викладання математики з основами лекторської майстерності
Чинники успішного працевлаштування за фахом

4. Дисципліни вільного вибору студента

Основи теорії стійкості
Рівняння з монотонними операторами
Спеціальні функції та їх застосування в механіці
Алгебраїчні структури

5. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Інтелектуальна власність
Методологія та організація наукових досліджень
Охорона праці в галузі
Педагогіка і психологія вищої школи
Цивільний захист
Методологія та організація наукових досліджень