Головна

ГоловнаМатематичний факультет - один з найстаріших факультетів університету. У традиціях усіх класичних університетів світу математичний факультет ЗНУ надає студентам фундаментальну освіту з широкого кола питань, пов'язаних з обраною спеціальністю. Однією з головних задач факультету є мета "навчити учитися". В умовах різкої зміни передових технологій і можливої переорієнтації в обраному виді діяльності пропаганда уміння самостійно вчитися стає одним з найважливіших завдань університетської освіти.

 

Декан факультету - д.т.н., професор Гоменюк Сергій Іванович.

Факультет складається з п'яти кафедр:

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за такими спеціальностями:

014 «Середня освіта (математика)» (бакалаврат)
014 «Середня освіта (інформатика)» (бакалаврат)
111 «Математика» (бакалаври, спеціалісти та магістри)
спеціалізації:
- алгебра і теорія чисел;
- математичний аналіз.
113 «Прикладна математика» (бакалаври, спеціалісти та магістри)
спеціалізації:
- рівняння математичної фізики;
- математичне і програмне забезпечення проблемно-орієнтованих систем;
- індустріальна математики.
121 «Інженерія програмного забезпечення» (бакалаври, спеціалісти та магістри)
спеціалізації:
- програмування розподілених веб-систем;
- програмування мобільних систем.
122 «Комп’ютерні науки» (бакалаври, спеціалісти та магістри)
спеціалізації:
- програмне забезпечення комп’ютерних систем;
- захист інформації в комп’ютерних системах;
- прикладна інформатика;
- математичне моделювання геоінформаційних систем.
126 «Інформаційні системи та техології» (бакалаврат)

На сайті Ви отримаєте більш детальну інформацію з історії факультету та його співробітництва з іншими університетами країни і світу. Тут вміщено повну інформацію про кафедри факультету, їх структуру та склад. Бажаючі також можуть ознайомитися з повними навчальними планами обраної спеціальності.