Контакти

289-12-53 - декан

289-12-60 - деканат

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

вул. Жуковського, 66, ауд. 18

Авторизація

Історія математичного факультету

Історія математичного факультетуМатематичний факультет - один з найстаріших в університеті. Свої витоки він бере з фізико-математичного факультету інституту народної освіти, заснованого у вересні 1930 року, який у травні 1931 року був реформований в інститут професійної освіти. В ті часи на факультеті готувалися педагоги для робітничих факультетів технікумів.

 

В 1975 році єдину кафедру математики було реорганізовано. Започатковані кафедра математичного аналізу та кафедра математики. Очолювали кафедру математики, а потім кафедру алгебри та геометрії к.ф.-м.н., доцент Яків Петрович Панарін, а з 1982 року - на той час доцент Віталій Опанасович Перепелиця.

З лютого 1975 до 1980 р. деканом факультету був кандидат педагогічних наук, доцент Микола Іванович Бородін, випускник Запорізького державного педагогічного інституту.

З лютого 1980 року на посаду декана факультету призначений доцент Іван Кирилович Круцило (випускник Запорізького державного педагогічного інституту, закінчив аспірантуру при кафедрі фізики, захистив дисертацію і з серпня 1977 року по лютий 1980 року працював заступником декана факультету).

У 1985 році відбулася реорганізація педагогічного інституту в університет. Очолив університет доктор технічних наук, професор В'ячеслав Олександрович Толок. Цей час збігається з бурхливим розвитком факультету. Так у 1986 році створено кафедру прикладної математики, яку очолив ректор університету д.т.н., професор В.О. Толок, а у 1989 році - кафедра математичних методів в економіці, під керівництвом д.ф.-м.н., професора В.О. Перепелиці

В цей час факультет очолив величезну роботу з запровадження в загальноосвітню школу нового предмету "Інформатика та обчислювальна техніка". Перші уявлення про персональний комп'ютер вчителі та учні отримували завдяки наполегливій роботі доцента Мартиненко Ольги Миколаївни та співробітників факультету.

Розвиток обчислювальної техніки та технології знайшов своє відображення в створенні кафедри інформатики у 1991р., яку очолив д.т.н., професор В.З. Грищак. З відкриттям нової спеціалізації "Математичне та програмне забезпечення проблемно-орієнтованих систем" за спеціальністю "Прикладна математика" її було перейменовано в кафедру математичного моделювання та інформаційних технологій. Завідуючим кафедри математичного моделювання та інформаційних технологій стає д.т.н., професор В.О. Толок.

З 1988 року починається підготовка фахівців зі спеціальності "Прикладна математика".

З 1987 року деканом факультету та завідувачем кафедри алгебри та геометрії призначається д.т.н., професор Сергій Павлович Гавеля. У ті часи було започатковано математичні школи і напрями, які продовжують розвиватися і сьогодні.

З жовтня 1990 року фізико-математичний факультет поділяється на фізичний та математичний.

Протягом п'яти років, з 1990 по 1995 рік математичний факультет очолював кандидат технічних наук, доцент Юрій Олександрович Сисоєв. Як декан він уболівав за зміцнення матеріальної бази факультету, поліпшення кадрової політики, підвищення успішності студентів. В цей час створено спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями: 01.02.04 - механіка деформованого твердого тіла, 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи. Нині цю спеціалізовану вчену раду очолює д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри алгебри і геометрії Приварников Аркадій Костянтинович, а вченим секретарем ради є к.т.н., доцент Юрій Олександрович Сисоєв. За роки існування у спецраді захищено понад 50 кандидатських дисертацій.

З 1995 до 1999 року очолює факультет доктор технічних наук, професор Микола Григорович Тамуров. Під його керівництвом продовжується розвиток факультету, реалізується концепція розвитку факультету. Потреби часу, що стосуються розвитку робіт, пов'язаних з розробкою, втіленням та експлуатацією комп'ютерних систем автоматизації банківсько-фінансової діяльності, застосування математичних методів до різноманітних задач, що виникають в галузі економіки, та розробки сучасних засобів підтримки прийняття рішень при керуванні були реалізовані з відкриттям у 1995 році кафедри економічної кібернетики, яка готує фахівців за спеціальністю "Економічна кібернетика". З відкриттям цієї спеціальності математичний факультет був перейменований у факультет математики та економічної кібернетики. Будучи високо-кваліфікованим та досвідченим фахівцем професор Тамуров приділяв велику увагу підготовці майбутніх науковців.

З 2000 року кафедра економічної кібернетики була переведена на економічний факультет, а факультет математики і економічної кібернетики було знову перейменовано у математичний факультет.

З літа 2002 року деканом факультету було призначено к.ф.-м.н., доцента Гоменюка Сергія Івановича. У 2006 році відповідно до вимог Закону України про Вищу освіту д.т.н., професора Гоменюка С.І. було одноголосно переобрано на посаду декана математичного факультету.

З 2003 року на математичному факультеті розпочато підготовку фахівців за спеціальністю "Інформатика", а з 2009 року - за напрямом "Програмна інженерія".

Одним з основних напрямків роботи факультету був і залишається навчально-виховний процес, який чітко планується і виконується на підставі розробленої на факультеті концепції. Основна увага звертається на піднесення рівня якості навчально-виховної роботи викладачів факультету, кураторів груп та курсів, формування особистості студента, підвищення рівня громадської активності, організації самостійної роботи студентів, свідомого ставлення до праці та навчання.

На сьогодні факультет складається з п'яти випускових кафедр, які ведуть підготовку фахівців на шести спеціальностях: 111 "математика", 113 "прикладна математика", 121 "інженерія програмного забезпечення", 122 "комп’ютерні науки та інформаційні технології", 014 "середня освіта (математика)" та 014 "середня освіта (інформатика)".